ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2564
2 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 เม.ย. 2564
3 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 เม.ย. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 มี.ค. 2564
5 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 มี.ค. 2564
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 มี.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ก.พ. 2564
8 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ก.พ. 2564
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ก.พ. 2564
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23